365 dagar en kalender inom räckhåll!
lördag 20 december 2014

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen.
Titta även på Månkalender 2014 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2014

MånfasDatumTid
Nymåne1 januari 201412:15:02
Första kvarteret8 januari 201404:40:20
Fullmåne16 januari 201405:53:35
Sista kvarteret24 januari 201406:21:01
Nymåne30 januari 201422:40:35
Första kvarteret6 februari 201420:22:33
Fullmåne15 februari 201400:54:46
Sista kvarteret22 februari 201418:16:56
Nymåne1 mars 201409:02:41
Första kvarteret8 mars 201414:27:08
Fullmåne16 mars 201418:10:46
Sista kvarteret24 mars 201402:47:36
Nymåne30 mars 201420:48:06
Första kvarteret7 april 201410:31:44
Fullmåne15 april 201409:45:18
Sista kvarteret22 april 201409:53:06
Nymåne29 april 201408:17:37
Första kvarteret7 maj 201405:16:49
Fullmåne14 maj 201421:18:47
Sista kvarteret21 maj 201415:00:33
Nymåne28 maj 201420:43:03
Första kvarteret5 juni 201422:40:58
Fullmåne13 juni 201406:13:45
Sista kvarteret19 juni 201420:40:05
Nymåne27 juni 201410:10:33
Första kvarteret5 juli 201414:00:41
Fullmåne12 juli 201413:26:46
Sista kvarteret19 juli 201404:09:44
Nymåne27 juli 201400:42:51
Första kvarteret4 augusti 201402:50:56
Fullmåne10 augusti 201420:10:51
Sista kvarteret17 augusti 201414:27:01
Nymåne25 augusti 201416:13:02
Första kvarteret2 september 201413:11:53
Fullmåne9 september 201403:38:55
Sista kvarteret16 september 201404:05:49
Nymåne24 september 201408:13:32
Första kvarteret1 oktober 201421:33:02
Fullmåne8 oktober 201412:50:43
Sista kvarteret15 oktober 201421:13:16
Nymåne23 oktober 201423:56:14
Första kvarteret31 oktober 201403:48:56
Fullmåne6 november 201423:22:56
Sista kvarteret14 november 201416:17:55
Nymåne22 november 201413:32:04
Första kvarteret29 november 201411:07:23
Fullmåne6 december 201413:27:13
Sista kvarteret14 december 201413:53:53
Nymåne22 december 201402:36:15
Första kvarteret28 december 201419:32:50

Månens lägen 2015

MånfasDatumTid
Fullmåne5 januari 201505:54:08
Sista kvarteret13 januari 201510:48:59
Nymåne20 januari 201514:14:54
Första kvarteret27 januari 201505:49:43
Fullmåne4 februari 201500:10:00
Sista kvarteret12 februari 201504:52:02
Nymåne19 februari 201500:49:18
Första kvarteret25 februari 201518:15:04
Fullmåne5 mars 201519:06:34
Sista kvarteret13 mars 201518:49:29
Nymåne20 mars 201510:38:39
Första kvarteret27 mars 201508:43:49
Fullmåne4 april 201514:07:21
Sista kvarteret12 april 201505:45:12
Nymåne18 april 201520:59:19
Första kvarteret26 april 201501:56:49
Fullmåne4 maj 201505:44:47
Sista kvarteret11 maj 201512:36:53
Nymåne18 maj 201506:15:43
Första kvarteret25 maj 201519:20:42
Fullmåne2 juni 201518:21:57
Sista kvarteret9 juni 201517:43:08
Nymåne16 juni 201516:07:42
Första kvarteret24 juni 201513:04:07
Fullmåne2 juli 201504:22:22
Sista kvarteret8 juli 201522:26:01
Nymåne16 juli 201503:26:11
Första kvarteret24 juli 201506:05:15
Fullmåne31 juli 201512:45:46
Sista kvarteret7 augusti 201504:05:31
Nymåne14 augusti 201516:54:47
Första kvarteret22 augusti 201521:32:12
Fullmåne29 augusti 201520:37:44
Sista kvarteret5 september 201511:56:58
Nymåne13 september 201508:42:30
Första kvarteret21 september 201511:00:08
Fullmåne28 september 201504:52:06
Sista kvarteret4 oktober 201523:08:13
Nymåne13 oktober 201502:06:39
Första kvarteret20 oktober 201522:32:13
Fullmåne27 oktober 201513:05:59
Sista kvarteret3 november 201513:25:37
Nymåne11 november 201518:47:45
Första kvarteret19 november 201507:28:07
Fullmåne25 november 201523:44:50
Sista kvarteret3 december 201508:42:06
Nymåne11 december 201511:29:59
Första kvarteret18 december 201516:15:09
Fullmåne25 december 201512:11:57Copyright © 2014 www.kalender-365.se