torsdag 26 november 2015
(Vecka 48)

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen.
Titta även på Månkalender 2015 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2015

MånfasDatumTid
Fullmåne5 januari 201505:54:08
Sista kvarteret13 januari 201510:48:59
Nymåne20 januari 201514:14:54
Första kvarteret27 januari 201505:49:43
Fullmåne4 februari 201500:10:00
Sista kvarteret12 februari 201504:52:02
Nymåne19 februari 201500:49:18
Första kvarteret25 februari 201518:15:04
Fullmåne5 mars 201519:06:34
Sista kvarteret13 mars 201518:49:29
Nymåne20 mars 201510:38:39
Första kvarteret27 mars 201508:43:49
Fullmåne4 april 201514:07:21
Sista kvarteret12 april 201505:45:12
Nymåne18 april 201520:59:19
Första kvarteret26 april 201501:56:49
Fullmåne4 maj 201505:44:47
Sista kvarteret11 maj 201512:36:53
Nymåne18 maj 201506:15:43
Första kvarteret25 maj 201519:20:42
Fullmåne2 juni 201518:21:57
Sista kvarteret9 juni 201517:43:08
Nymåne16 juni 201516:07:42
Första kvarteret24 juni 201513:04:07
Fullmåne2 juli 201504:22:22
Sista kvarteret8 juli 201522:26:01
Nymåne16 juli 201503:26:11
Första kvarteret24 juli 201506:05:15
Fullmåne31 juli 201512:45:46
Sista kvarteret7 augusti 201504:05:31
Nymåne14 augusti 201516:54:47
Första kvarteret22 augusti 201521:32:12
Fullmåne29 augusti 201520:37:44
Sista kvarteret5 september 201511:56:58
Nymåne13 september 201508:42:30
Första kvarteret21 september 201511:00:08
Fullmåne28 september 201504:52:06
Sista kvarteret4 oktober 201523:08:13
Nymåne13 oktober 201502:06:39
Första kvarteret20 oktober 201522:32:13
Fullmåne27 oktober 201513:05:59
Sista kvarteret3 november 201513:25:37
Nymåne11 november 201518:47:45
Första kvarteret19 november 201507:28:07
Fullmåne25 november 201523:44:50
Sista kvarteret3 december 201508:42:06
Nymåne11 december 201511:29:59
Första kvarteret18 december 201516:15:09
Fullmåne25 december 201512:11:57

Månens lägen 2016

MånfasDatumTid
Sista kvarteret2 januari 201606:31:40
Nymåne10 januari 201602:31:16
Första kvarteret17 januari 201600:27:28
Fullmåne24 januari 201602:46:20
Sista kvarteret1 februari 201604:29:05
Nymåne8 februari 201615:40:00
Första kvarteret15 februari 201608:47:51
Fullmåne22 februari 201619:20:33
Sista kvarteret2 mars 201600:12:38
Nymåne9 mars 201602:55:59
Första kvarteret15 mars 201618:04:23
Fullmåne23 mars 201613:01:38
Sista kvarteret31 mars 201617:18:41
Nymåne7 april 201613:25:20
Första kvarteret14 april 201606:00:44
Fullmåne22 april 201607:25:00
Sista kvarteret30 april 201605:30:07
Nymåne6 maj 201621:31:18
Första kvarteret13 maj 201619:03:19
Fullmåne21 maj 201623:16:37
Sista kvarteret29 maj 201614:13:41
Nymåne5 juni 201605:01:45
Första kvarteret12 juni 201610:10:39
Fullmåne20 juni 201613:04:58
Sista kvarteret27 juni 201620:20:59
Nymåne4 juli 201613:03:23
Första kvarteret12 juli 201602:52:41
Fullmåne20 juli 201600:59:36
Sista kvarteret27 juli 201601:02:35
Nymåne2 augusti 201622:46:40
Första kvarteret10 augusti 201620:22:16
Fullmåne18 augusti 201611:29:45
Sista kvarteret25 augusti 201605:44:07
Nymåne1 september 201611:04:59
Första kvarteret9 september 201613:50:58
Fullmåne16 september 201621:07:49
Sista kvarteret23 september 201611:59:09
Nymåne1 oktober 201602:13:14
Första kvarteret9 oktober 201606:35:14
Fullmåne16 oktober 201606:25:07
Sista kvarteret22 oktober 201621:16:14
Nymåne30 oktober 201618:39:53
Första kvarteret7 november 201620:52:48
Fullmåne14 november 201614:53:38
Sista kvarteret21 november 201609:34:58
Nymåne29 november 201613:19:35
Första kvarteret7 december 201610:03:58
Fullmåne14 december 201601:06:55
Sista kvarteret21 december 201602:56:45
Nymåne29 december 201607:54:18