lördag 3 december 2016
(Vecka 48)

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen.
Titta även på Månkalender 2016 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2016

MånfasDatumTid
Sista kvarteret2 januari 201606:31:40
Nymåne10 januari 201602:31:16
Första kvarteret17 januari 201600:27:28
Fullmåne24 januari 201602:46:20
Sista kvarteret1 februari 201604:29:05
Nymåne8 februari 201615:40:00
Första kvarteret15 februari 201608:47:51
Fullmåne22 februari 201619:20:33
Sista kvarteret2 mars 201600:12:38
Nymåne9 mars 201602:55:59
Första kvarteret15 mars 201618:04:23
Fullmåne23 mars 201613:01:38
Sista kvarteret31 mars 201617:18:41
Nymåne7 april 201613:25:20
Första kvarteret14 april 201606:00:44
Fullmåne22 april 201607:25:00
Sista kvarteret30 april 201605:30:07
Nymåne6 maj 201621:31:18
Första kvarteret13 maj 201619:03:19
Fullmåne21 maj 201623:16:37
Sista kvarteret29 maj 201614:13:41
Nymåne5 juni 201605:01:45
Första kvarteret12 juni 201610:10:39
Fullmåne20 juni 201613:04:58
Sista kvarteret27 juni 201620:20:59
Nymåne4 juli 201613:03:23
Första kvarteret12 juli 201602:52:41
Fullmåne20 juli 201600:59:36
Sista kvarteret27 juli 201601:02:35
Nymåne2 augusti 201622:46:40
Första kvarteret10 augusti 201620:22:16
Fullmåne18 augusti 201611:29:45
Sista kvarteret25 augusti 201605:44:07
Nymåne1 september 201611:04:59
Första kvarteret9 september 201613:50:58
Fullmåne16 september 201621:07:49
Sista kvarteret23 september 201611:59:09
Nymåne1 oktober 201602:13:14
Första kvarteret9 oktober 201606:35:14
Fullmåne16 oktober 201606:25:07
Sista kvarteret22 oktober 201621:16:14
Nymåne30 oktober 201618:39:53
Första kvarteret7 november 201620:52:48
Fullmåne14 november 201614:53:38
Sista kvarteret21 november 201609:34:58
Nymåne29 november 201613:19:35
Första kvarteret7 december 201610:03:58
Fullmåne14 december 201601:06:55
Sista kvarteret21 december 201602:56:45
Nymåne29 december 201607:54:18

Månens lägen 2017

MånfasDatumTid
Första kvarteret5 januari 201720:47:41
Fullmåne12 januari 201712:35:12
Sista kvarteret19 januari 201723:14:21
Nymåne28 januari 201701:08:19
Första kvarteret4 februari 201705:19:47
Fullmåne11 februari 201701:33:58
Sista kvarteret18 februari 201720:35:13
Nymåne26 februari 201716:00:15
Första kvarteret5 mars 201712:33:38
Fullmåne12 mars 201715:54:49
Sista kvarteret20 mars 201717:01:29
Nymåne28 mars 201704:59:26
Första kvarteret3 april 201720:40:54
Fullmåne11 april 201708:09:17
Sista kvarteret19 april 201712:00:05
Nymåne26 april 201714:18:11
Första kvarteret3 maj 201704:48:10
Fullmåne10 maj 201723:43:56
Sista kvarteret19 maj 201702:35:36
Nymåne25 maj 201721:46:22
Första kvarteret1 juni 201714:43:00
Fullmåne9 juni 201715:11:15
Sista kvarteret17 juni 201713:35:01
Nymåne24 juni 201704:32:43
Första kvarteret1 juli 201702:51:47
Fullmåne9 juli 201706:08:31
Sista kvarteret16 juli 201721:27:38
Nymåne23 juli 201711:47:26
Första kvarteret30 juli 201717:23:57
Fullmåne7 augusti 201720:12:47
Sista kvarteret15 augusti 201703:16:51
Nymåne21 augusti 201720:31:34
Första kvarteret29 augusti 201710:14:19
Fullmåne6 september 201709:04:55
Sista kvarteret13 september 201708:26:44
Nymåne20 september 201707:30:46
Första kvarteret28 september 201704:55:09
Fullmåne5 oktober 201720:41:56
Sista kvarteret12 oktober 201714:27:15
Nymåne19 oktober 201721:12:38
Första kvarteret28 oktober 201700:23:17
Fullmåne4 november 201706:24:29
Sista kvarteret10 november 201721:38:22
Nymåne18 november 201712:42:52
Första kvarteret26 november 201718:03:28
Fullmåne3 december 201716:48:30
Sista kvarteret10 december 201708:53:02
Nymåne18 december 201707:31:29
Första kvarteret26 december 201710:20:24