måndag 20 maj 2024
(Vecka 21)

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen. Titta även på Månkalender 2024 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2024

MånfasDatumTid
Sista kvarteret4 januari 202404:32:56
Nymåne11 januari 202412:58:05
Första kvarteret18 januari 202404:53:55
Fullmåne25 januari 202418:54:43
Sista kvarteret3 februari 202400:20:08
Nymåne10 februari 202400:00:44
Första kvarteret16 februari 202416:02:06
Fullmåne24 februari 202413:31:19
Sista kvarteret3 mars 202416:25:25
Nymåne10 mars 202410:02:45
Första kvarteret17 mars 202405:11:50
Fullmåne25 mars 202408:01:37
Sista kvarteret2 april 202405:15:50
Nymåne8 april 202420:23:21
Första kvarteret15 april 202421:14:29
Fullmåne24 april 202401:51:09
Sista kvarteret1 maj 202413:27:52
Nymåne8 maj 202405:24:19
Första kvarteret15 maj 202413:49:35
Fullmåne23 maj 202415:55:52
Sista kvarteret30 maj 202419:13:39
Nymåne6 juni 202414:40:02
Första kvarteret14 juni 202407:19:53
Fullmåne22 juni 202403:10:32
Sista kvarteret28 juni 202423:55:05
Nymåne6 juli 202400:59:17
Första kvarteret14 juli 202400:49:54
Fullmåne21 juli 202412:19:50
Sista kvarteret28 juli 202404:54:02
Nymåne4 augusti 202413:14:21
Första kvarteret12 augusti 202417:19:48
Fullmåne19 augusti 202420:28:35
Sista kvarteret26 augusti 202411:28:58
Nymåne3 september 202403:56:45
Första kvarteret11 september 202408:06:47
Fullmåne
(Supermåne)
18 september 202404:36:43
Sista kvarteret24 september 202420:52:38
Nymåne2 oktober 202420:50:32
Första kvarteret10 oktober 202420:56:19
Fullmåne
(Supermåne)
17 oktober 202413:27:54
Sista kvarteret24 oktober 202410:05:10
Nymåne1 november 202413:48:13
Första kvarteret9 november 202406:56:35
Fullmåne15 november 202422:29:37
Sista kvarteret23 november 202402:29:58
Nymåne1 december 202407:22:22
Första kvarteret8 december 202416:27:43
Fullmåne15 december 202410:02:34
Sista kvarteret22 december 202423:19:56
Nymåne30 december 202423:27:49

Månens lägen 2025

MånfasDatumTid
Första kvarteret7 januari 202500:57:35
Fullmåne13 januari 202523:27:44
Sista kvarteret21 januari 202521:32:11
Nymåne29 januari 202513:37:18
Första kvarteret5 februari 202509:03:50
Fullmåne12 februari 202514:54:26
Sista kvarteret20 februari 202518:34:40
Nymåne28 februari 202501:46:43
Första kvarteret6 mars 202517:33:39
Fullmåne14 mars 202507:55:56
Sista kvarteret22 mars 202512:32:05
Nymåne29 mars 202512:00:07
Första kvarteret5 april 202504:16:44
Fullmåne13 april 202502:23:56
Sista kvarteret21 april 202503:37:41
Nymåne27 april 202521:33:22
Första kvarteret4 maj 202515:53:27
Fullmåne12 maj 202518:58:06
Sista kvarteret20 maj 202514:00:30
Nymåne27 maj 202505:04:25
Första kvarteret3 juni 202505:41:54
Fullmåne11 juni 202509:46:06
Sista kvarteret18 juni 202521:20:58
Nymåne25 juni 202512:33:30
Första kvarteret2 juli 202521:30:19
Fullmåne10 juli 202522:38:54
Sista kvarteret18 juli 202502:39:41
Nymåne24 juli 202521:12:27
Första kvarteret1 augusti 202514:41:12
Fullmåne9 augusti 202509:57:07
Sista kvarteret16 augusti 202507:14:26
Nymåne23 augusti 202508:07:06
Första kvarteret31 augusti 202508:25:30
Fullmåne7 september 202520:10:41
Sista kvarteret14 september 202512:35:09
Nymåne21 september 202521:54:36
Första kvarteret30 september 202501:54:47
Fullmåne7 oktober 202505:48:57
Sista kvarteret13 oktober 202520:14:31
Nymåne21 oktober 202514:25:58
Första kvarteret29 oktober 202517:22:01
Fullmåne
(Supermåne)
5 november 202514:20:26
Sista kvarteret12 november 202506:29:37
Nymåne20 november 202507:48:16
Första kvarteret28 november 202507:59:45
Fullmåne
(Supermåne)
5 december 202500:15:18
Sista kvarteret11 december 202521:52:48
Nymåne20 december 202502:44:25
Första kvarteret27 december 202520:10:38


Top