måndag 10 december 2018
(Vecka 50)

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen.
Titta även på Månkalender 2018 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2018

MånfasDatumTid
Fullmåne2 januari 201803:25:29
Sista kvarteret8 januari 201823:26:33
Nymåne17 januari 201803:18:18
Första kvarteret24 januari 201823:20:33
Fullmåne31 januari 201814:27:46
Sista kvarteret7 februari 201816:55:49
Nymåne15 februari 201822:06:51
Första kvarteret23 februari 201809:09:21
Fullmåne2 mars 201801:52:10
Sista kvarteret9 mars 201812:22:54
Nymåne17 mars 201814:14:19
Första kvarteret24 mars 201816:35:52
Fullmåne31 mars 201814:37:47
Sista kvarteret8 april 201809:21:01
Nymåne16 april 201803:59:53
Första kvarteret22 april 201823:46:50
Fullmåne30 april 201802:59:14
Sista kvarteret8 maj 201804:11:34
Nymåne15 maj 201813:49:49
Första kvarteret22 maj 201805:50:39
Fullmåne29 maj 201816:20:48
Sista kvarteret6 juni 201820:34:08
Nymåne13 juni 201821:45:04
Första kvarteret20 juni 201812:52:34
Fullmåne28 juni 201806:54:35
Sista kvarteret6 juli 201809:52:49
Nymåne13 juli 201804:49:35
Första kvarteret19 juli 201821:53:57
Fullmåne27 juli 201822:22:19
Sista kvarteret4 augusti 201820:19:50
Nymåne11 augusti 201811:59:07
Första kvarteret18 augusti 201809:49:54
Fullmåne26 augusti 201813:58:24
Sista kvarteret3 september 201804:39:10
Nymåne9 september 201820:02:41
Första kvarteret17 september 201801:16:05
Fullmåne25 september 201804:54:49
Sista kvarteret2 oktober 201811:47:15
Nymåne9 oktober 201805:47:50
Första kvarteret16 oktober 201820:02:29
Fullmåne24 oktober 201818:47:34
Sista kvarteret31 oktober 201817:42:27
Nymåne7 november 201817:02:52
Första kvarteret15 november 201815:54:29
Fullmåne23 november 201806:41:26
Sista kvarteret30 november 201801:21:18
Nymåne7 december 201808:21:42
Första kvarteret15 december 201812:49:37
Fullmåne22 december 201818:50:27
Sista kvarteret29 december 201810:36:42

Månens lägen 2019

MånfasDatumTid
Nymåne6 januari 201902:29:52
Första kvarteret14 januari 201907:46:15
Fullmåne21 januari 201906:17:10
Sista kvarteret27 januari 201922:12:23
Nymåne4 februari 201922:04:53
Första kvarteret12 februari 201923:26:34
Fullmåne19 februari 201916:53:58
Sista kvarteret26 februari 201912:29:41
Nymåne6 mars 201917:05:27
Första kvarteret14 mars 201911:26:58
Fullmåne21 mars 201902:43:00
Sista kvarteret28 mars 201905:11:27
Nymåne5 april 201910:52:22
Första kvarteret12 april 201921:06:03
Fullmåne19 april 201913:12:18
Sista kvarteret27 april 201900:19:26
Nymåne5 maj 201900:47:01
Första kvarteret12 maj 201903:13:00
Fullmåne18 maj 201923:11:36
Sista kvarteret26 maj 201918:34:31
Nymåne3 juni 201912:02:59
Första kvarteret10 juni 201908:00:34
Fullmåne17 juni 201910:31:18
Sista kvarteret25 juni 201911:48:00
Nymåne2 juli 201921:17:10
Första kvarteret9 juli 201912:56:32
Fullmåne16 juli 201923:39:31
Sista kvarteret25 juli 201903:20:29
Nymåne1 augusti 201905:12:55
Första kvarteret7 augusti 201919:32:41
Fullmåne15 augusti 201914:31:17
Sista kvarteret23 augusti 201916:58:55
Nymåne30 augusti 201912:38:20
Första kvarteret6 september 201905:11:49
Fullmåne14 september 201906:35:23
Sista kvarteret22 september 201904:43:32
Nymåne28 september 201920:27:54
Första kvarteret5 oktober 201918:48:04
Fullmåne13 oktober 201923:10:50
Sista kvarteret21 oktober 201914:41:37
Nymåne28 oktober 201904:40:15
Första kvarteret4 november 201911:23:38
Fullmåne12 november 201914:37:24
Sista kvarteret19 november 201922:13:09
Nymåne26 november 201916:07:41
Första kvarteret4 december 201907:58:54
Fullmåne12 december 201906:14:52
Sista kvarteret19 december 201905:59:20
Nymåne26 december 201906:15:31


Top