tisdag 3 oktober 2023
(Vecka 40)

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen. Titta även på Månkalender 2023 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2023

MånfasDatumTid
Fullmåne7 januari 202300:09:55
Sista kvarteret15 januari 202303:13:27
Nymåne21 januari 202321:55:30
Första kvarteret28 januari 202316:20:24
Fullmåne5 februari 202319:30:44
Sista kvarteret13 februari 202317:03:15
Nymåne20 februari 202308:09:05
Första kvarteret27 februari 202309:06:37
Fullmåne7 mars 202313:42:49
Sista kvarteret15 mars 202303:10:17
Nymåne21 mars 202318:26:44
Första kvarteret29 mars 202304:33:12
Fullmåne6 april 202306:37:18
Sista kvarteret13 april 202311:12:53
Nymåne20 april 202306:15:48
Första kvarteret27 april 202323:21:08
Fullmåne5 maj 202319:36:47
Sista kvarteret12 maj 202316:29:26
Nymåne19 maj 202317:55:56
Första kvarteret27 maj 202317:23:49
Fullmåne4 juni 202305:43:56
Sista kvarteret10 juni 202321:32:26
Nymåne18 juni 202306:39:10
Första kvarteret26 juni 202309:51:19
Fullmåne3 juli 202313:40:30
Sista kvarteret10 juli 202303:49:07
Nymåne17 juli 202320:33:06
Första kvarteret26 juli 202300:08:12
Fullmåne
(Supermåne)
1 augusti 202320:33:26
Sista kvarteret8 augusti 202312:29:56
Nymåne16 augusti 202311:38:49
Första kvarteret24 augusti 202311:58:21
Fullmåne
(Supermåne)
31 augusti 202303:37:05
Sista kvarteret7 september 202300:22:32
Nymåne15 september 202303:40:05
Första kvarteret22 september 202321:32:39
Fullmåne29 september 202311:58:21
Sista kvarteret6 oktober 202315:49:01
Nymåne14 oktober 202319:55:08
Första kvarteret22 oktober 202305:30:13
Fullmåne28 oktober 202322:24:27
Sista kvarteret5 november 202309:38:45
Nymåne13 november 202310:27:15
Första kvarteret20 november 202311:50:50
Fullmåne27 november 202310:16:41
Sista kvarteret5 december 202306:51:58
Nymåne13 december 202300:32:07
Första kvarteret19 december 202319:40:28
Fullmåne27 december 202301:33:43

Månens lägen 2024

MånfasDatumTid
Sista kvarteret4 januari 202404:32:56
Nymåne11 januari 202412:58:05
Första kvarteret18 januari 202404:53:55
Fullmåne25 januari 202418:54:43
Sista kvarteret3 februari 202400:20:08
Nymåne10 februari 202400:00:44
Första kvarteret16 februari 202416:02:06
Fullmåne24 februari 202413:31:19
Sista kvarteret3 mars 202416:25:25
Nymåne10 mars 202410:02:45
Första kvarteret17 mars 202405:11:50
Fullmåne25 mars 202408:01:37
Sista kvarteret2 april 202405:15:50
Nymåne8 april 202420:23:21
Första kvarteret15 april 202421:14:29
Fullmåne24 april 202401:51:09
Sista kvarteret1 maj 202413:27:52
Nymåne8 maj 202405:24:19
Första kvarteret15 maj 202413:49:35
Fullmåne23 maj 202415:55:52
Sista kvarteret30 maj 202419:13:39
Nymåne6 juni 202414:40:02
Första kvarteret14 juni 202407:19:53
Fullmåne22 juni 202403:10:32
Sista kvarteret28 juni 202423:55:05
Nymåne6 juli 202400:59:17
Första kvarteret14 juli 202400:49:54
Fullmåne21 juli 202412:19:50
Sista kvarteret28 juli 202404:54:02
Nymåne4 augusti 202413:14:21
Första kvarteret12 augusti 202417:19:48
Fullmåne19 augusti 202420:28:35
Sista kvarteret26 augusti 202411:28:58
Nymåne3 september 202403:56:45
Första kvarteret11 september 202408:06:47
Fullmåne
(Supermåne)
18 september 202404:36:43
Sista kvarteret24 september 202420:52:38
Nymåne2 oktober 202420:50:32
Första kvarteret10 oktober 202420:56:19
Fullmåne
(Supermåne)
17 oktober 202413:27:54
Sista kvarteret24 oktober 202410:05:10
Nymåne1 november 202413:48:13
Första kvarteret9 november 202406:56:35
Fullmåne15 november 202422:29:37
Sista kvarteret23 november 202402:29:58
Nymåne1 december 202407:22:22
Första kvarteret8 december 202416:27:43
Fullmåne15 december 202410:02:34
Sista kvarteret22 december 202423:19:56
Nymåne30 december 202423:27:49


Top