torsdag 23 november 2017
(Vecka 47)

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen.
Titta även på Månkalender 2017 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2017

MånfasDatumTid
Första kvarteret5 januari 201720:47:41
Fullmåne12 januari 201712:35:12
Sista kvarteret19 januari 201723:14:21
Nymåne28 januari 201701:08:19
Första kvarteret4 februari 201705:19:47
Fullmåne11 februari 201701:33:58
Sista kvarteret18 februari 201720:35:13
Nymåne26 februari 201716:00:15
Första kvarteret5 mars 201712:33:38
Fullmåne12 mars 201715:54:49
Sista kvarteret20 mars 201717:01:29
Nymåne28 mars 201704:59:26
Första kvarteret3 april 201720:40:54
Fullmåne11 april 201708:09:17
Sista kvarteret19 april 201712:00:05
Nymåne26 april 201714:18:11
Första kvarteret3 maj 201704:48:10
Fullmåne10 maj 201723:43:56
Sista kvarteret19 maj 201702:35:36
Nymåne25 maj 201721:46:22
Första kvarteret1 juni 201714:43:00
Fullmåne9 juni 201715:11:15
Sista kvarteret17 juni 201713:35:01
Nymåne24 juni 201704:32:43
Första kvarteret1 juli 201702:51:47
Fullmåne9 juli 201706:08:31
Sista kvarteret16 juli 201721:27:38
Nymåne23 juli 201711:47:26
Första kvarteret30 juli 201717:23:57
Fullmåne7 augusti 201720:12:47
Sista kvarteret15 augusti 201703:16:51
Nymåne21 augusti 201720:31:34
Första kvarteret29 augusti 201710:14:19
Fullmåne6 september 201709:04:55
Sista kvarteret13 september 201708:26:44
Nymåne20 september 201707:30:46
Första kvarteret28 september 201704:55:09
Fullmåne5 oktober 201720:41:56
Sista kvarteret12 oktober 201714:27:15
Nymåne19 oktober 201721:12:38
Första kvarteret28 oktober 201700:23:17
Fullmåne4 november 201706:24:29
Sista kvarteret10 november 201721:38:22
Nymåne18 november 201712:42:52
Första kvarteret26 november 201718:03:28
Fullmåne3 december 201716:48:30
Sista kvarteret10 december 201708:53:02
Nymåne18 december 201707:31:29
Första kvarteret26 december 201710:20:24

Månens lägen 2018

MånfasDatumTid
Fullmåne2 januari 201803:25:29
Sista kvarteret8 januari 201823:26:33
Nymåne17 januari 201803:18:18
Första kvarteret24 januari 201823:20:33
Fullmåne31 januari 201814:27:46
Sista kvarteret7 februari 201816:55:49
Nymåne15 februari 201822:06:51
Första kvarteret23 februari 201809:09:21
Fullmåne2 mars 201801:52:10
Sista kvarteret9 mars 201812:22:54
Nymåne17 mars 201814:14:19
Första kvarteret24 mars 201816:35:52
Fullmåne31 mars 201814:37:47
Sista kvarteret8 april 201809:21:01
Nymåne16 april 201803:59:53
Första kvarteret22 april 201823:46:50
Fullmåne30 april 201802:59:14
Sista kvarteret8 maj 201804:11:34
Nymåne15 maj 201813:49:49
Första kvarteret22 maj 201805:50:39
Fullmåne29 maj 201816:20:48
Sista kvarteret6 juni 201820:34:08
Nymåne13 juni 201821:45:04
Första kvarteret20 juni 201812:52:34
Fullmåne28 juni 201806:54:35
Sista kvarteret6 juli 201809:52:49
Nymåne13 juli 201804:49:35
Första kvarteret19 juli 201821:53:57
Fullmåne27 juli 201822:22:19
Sista kvarteret4 augusti 201820:19:50
Nymåne11 augusti 201811:59:07
Första kvarteret18 augusti 201809:49:54
Fullmåne26 augusti 201813:58:24
Sista kvarteret3 september 201804:39:10
Nymåne9 september 201820:02:41
Första kvarteret17 september 201801:16:05
Fullmåne25 september 201804:54:49
Sista kvarteret2 oktober 201811:47:15
Nymåne9 oktober 201805:47:50
Första kvarteret16 oktober 201820:02:29
Fullmåne24 oktober 201818:47:34
Sista kvarteret31 oktober 201817:42:27
Nymåne7 november 201817:02:52
Första kvarteret15 november 201815:54:29
Fullmåne23 november 201806:41:26
Sista kvarteret30 november 201801:21:18
Nymåne7 december 201808:21:42
Första kvarteret15 december 201812:49:37
Fullmåne22 december 201818:50:27
Sista kvarteret29 december 201810:36:42


Top