lördag 7 december 2019
(Vecka 49)

Månens lägen

Här kan du se det här årets och nästa års månlägen.
Titta även på Månkalender 2019 och Månens aktuella läge.

Månens lägen 2019

MånfasDatumTid
Nymåne6 januari 201902:29:52
Första kvarteret14 januari 201907:46:15
Fullmåne
(Supermåne)
21 januari 201906:17:10
Sista kvarteret27 januari 201922:12:23
Nymåne4 februari 201922:04:53
Första kvarteret12 februari 201923:26:34
Fullmåne
(Supermåne)
19 februari 201916:53:58
Sista kvarteret26 februari 201912:29:41
Nymåne6 mars 201917:05:27
Första kvarteret14 mars 201911:26:58
Fullmåne21 mars 201902:43:00
Sista kvarteret28 mars 201905:11:27
Nymåne5 april 201910:52:22
Första kvarteret12 april 201921:06:03
Fullmåne19 april 201913:12:18
Sista kvarteret27 april 201900:19:26
Nymåne5 maj 201900:47:01
Första kvarteret12 maj 201903:13:00
Fullmåne18 maj 201923:11:36
Sista kvarteret26 maj 201918:34:31
Nymåne3 juni 201912:02:59
Första kvarteret10 juni 201908:00:34
Fullmåne17 juni 201910:31:18
Sista kvarteret25 juni 201911:48:00
Nymåne2 juli 201921:17:10
Första kvarteret9 juli 201912:56:32
Fullmåne16 juli 201923:39:31
Sista kvarteret25 juli 201903:20:29
Nymåne1 augusti 201905:12:55
Första kvarteret7 augusti 201919:32:41
Fullmåne15 augusti 201914:31:17
Sista kvarteret23 augusti 201916:58:55
Nymåne30 augusti 201912:38:20
Första kvarteret6 september 201905:11:49
Fullmåne14 september 201906:35:23
Sista kvarteret22 september 201904:43:32
Nymåne28 september 201920:27:54
Första kvarteret5 oktober 201918:48:04
Fullmåne13 oktober 201923:10:50
Sista kvarteret21 oktober 201914:41:37
Nymåne28 oktober 201904:40:15
Första kvarteret4 november 201911:23:38
Fullmåne12 november 201914:37:24
Sista kvarteret19 november 201922:13:09
Nymåne26 november 201916:07:41
Första kvarteret4 december 201907:58:54
Fullmåne12 december 201906:14:52
Sista kvarteret19 december 201905:59:20
Nymåne26 december 201906:15:31

Månens lägen 2020

MånfasDatumTid
Första kvarteret3 januari 202005:46:52
Fullmåne10 januari 202020:23:14
Sista kvarteret17 januari 202014:00:35
Nymåne24 januari 202022:44:11
Första kvarteret2 februari 202002:43:28
Fullmåne9 februari 202008:34:35
Sista kvarteret15 februari 202023:19:09
Nymåne23 februari 202016:33:44
Första kvarteret2 mars 202020:58:38
Fullmåne
(Supermåne)
9 mars 202018:48:35
Sista kvarteret16 mars 202010:35:39
Nymåne24 mars 202010:29:36
Första kvarteret1 april 202012:21:52
Fullmåne
(Supermåne)
8 april 202004:35:36
Sista kvarteret15 april 202000:56:57
Nymåne23 april 202004:27:00
Första kvarteret30 april 202022:38:44
Fullmåne7 maj 202012:45:35
Sista kvarteret14 maj 202016:03:18
Nymåne22 maj 202019:39:49
Första kvarteret30 maj 202005:30:22
Fullmåne5 juni 202021:12:43
Sista kvarteret13 juni 202008:24:59
Nymåne21 juni 202008:42:16
Första kvarteret28 juni 202010:16:30
Fullmåne5 juli 202006:44:57
Sista kvarteret13 juli 202001:31:28
Nymåne20 juli 202019:33:36
Första kvarteret27 juli 202014:33:47
Fullmåne3 augusti 202017:59:38
Sista kvarteret11 augusti 202018:47:48
Nymåne19 augusti 202004:42:15
Första kvarteret25 augusti 202019:59:11
Fullmåne2 september 202007:23:12
Sista kvarteret10 september 202011:28:18
Nymåne17 september 202013:00:59
Första kvarteret24 september 202003:56:34
Fullmåne1 oktober 202023:06:55
Sista kvarteret10 oktober 202002:41:24
Nymåne16 oktober 202021:32:14
Första kvarteret23 oktober 202015:24:17
Fullmåne31 oktober 202015:51:29
Sista kvarteret8 november 202014:47:38
Nymåne15 november 202006:08:54
Första kvarteret22 november 202005:45:54
Fullmåne30 november 202010:32:04
Sista kvarteret8 december 202001:37:59
Nymåne14 december 202017:18:45
Första kvarteret22 december 202000:42:31
Fullmåne30 december 202004:30:24


Top