fredag 21 juni 2024
(Vecka 25)

Skottår

Här kan du hitta alla skottår mellan 2024 och 2100.

När är det skottår?

Ett skottår är ett år med 366 dagar i stället för 365, vart 4:e år tillkommer det en extra dag i februari. Dagen läggs till eftersom ett år egentligen inte innehåller 365, utan 365,25 dagar. Genom att vart fjärde år lägga till en dag extra till det året så kan man lösa detta problem.

Varje år som kan delas med 4 är ett skottår, till exempel 2016, 2020, 2024, 2028.

Obs! Regeln ovan gäller inte århundraden.

Århundraden som 1900 och 2000 har bara ett skottdag om de kan delas med 400.
1900 är delbart med 4 och även med 100, men inte med 400, så inte ett skottår.
Det betyder att århundraden bara är ett skottår om de kan delas med 400.

Så 1900 är inte, 2000 är, 2100, 2200, 2300 är inte, men 2400 är ett nytt skottår.

ÅrDatum
201629 februari 2016
202029 februari 2020
202429 februari 2024
202829 februari 2028
203229 februari 2032
203629 februari 2036
204029 februari 2040
204429 februari 2044
204829 februari 2048
205229 februari 2052
205629 februari 2056
206029 februari 2060
206429 februari 2064
206829 februari 2068
207229 februari 2072
207629 februari 2076
208029 februari 2080
208429 februari 2084
208829 februari 2088
209229 februari 2092
209629 februari 2096


Top